18253_1_IMG_2306

18253_2_IMG_2325

18253_3_IMG_2333

18253_4_IMG_2359

18253_5_IMG_2366

18253_7_IMG_2474

18253_8_IMG_2480

18253_9_IMG_2482

Nguon: pose.com.vn

Bộ ảnh được thực hiện bởi:

Nhiếp ảnh gia & retoucher: Sơn Râu

Trang phục: Hồ Diễm My & Trần Huyền My